Royal Rangers v Kašavě

39. Přední hlídka


Vítejte na stránkách 39. Přední hlídky Royal Rangers v Kašavě.

O nás

Royal Rangers V Kašavě

Přední hlídka (oddíl) byla zaregistrována 25. 9. 2010 pod názvem 39. Přední hlídka Royal Rangers v Kašavě.
Během školního roku se děti setkávají na pravidelných schůzkách, kde se připravují na výlety a víkendové akce, které jsou v některých případech finančně dotované Ministerstvem školství. Vyvrcholením celoroční práce Royal Rangers v Kašavě bývá letní tábor.

Hlavní témata programu Royal Rangers:

Život v přírodě
základy táboření; poznávání přírody a její ochrana; práce s nářadím, lanem a ohněm
Zdraví, první pomoc, bezpečnost
základy bezpečnosti při práci, sportu a pobytu v přírodě; poskytnutí první pomoci; sebeovládání a základy zdravého života bez závislostí
Sociální oblast
základy společenského života; úcta k člověku, autoritám a ke všemu živému; pomoc slabším, starším a strádajícím; odpovědnost a přátelství
Základní křesťanské principy
jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers:

Ve všem dělám druhým to,  co chci, aby oni dělali mně.

Zanechat komentář